Cum funcţionează o baterie?

 

O baterie stochează electricitate pentru a o folosi în viitor. Atunci când două materiale diferite cum ar fi plăcile pozitive şi negative sunt imersate într-un electrolit - o soluţie de acid sulfuric şi apă - se produce o reacţie chimică care dezvoltă o tensiune. Într-o baterie tipică plumb-acid, tensiunea este de aproximativ 2 volţi pe celulă, astfel încât şase celule produc în total o tensiune de 12 volţi. Bateria cedează imediat electricitate atunci când se crează un circuit de curent între polul pozitiv şi polul negativ, deci când la ea se cuplează un aparat consumator de energie, de exemplu un radio.


Cei mai mulţi dintre noi nu ştiu că o baterie plumb-acid funcţionează într-un proces constant de încărcare şi descărcare. Atunci când bateria este cuplată la un consumator de curent, cum ar fi de exemplu demarorul maşinii dumneavoastre, bateria debitează curent, ea începe să se descarce. În procesul invers, bateria începe să se încarce atunci când se scurge curent în ea restabilind diferenţa chimică dintre cele două plăci. Acest lucru se petrece când rulaţi fără consumatori auxiliari iar alternatorul produce şi reintroduce curent în baterie.

 

Atunci când o baterie se descarcă, plăcile se uniformizează chimic, acidul devine mai slab şi tensiunea scade. Este posibil ca bateria să se descarce atât de mult încât să nu mai poată debita electricitate la o tensiune utilizabilă.

   

Dumneavoastră puteţi reîncărca o baterie descărcată prin introducerea de curent electric în ea. O încărcare completă restabileşte diferenţa chimică dintre plăci şi face ca bateria să fie din nou în stare să debiteze energie deplină.

 

Datorită acestui ciclu unic de încărcare şi descărcare dintr-o baterie plumb-acid, energia poate fi mereu predată şi restocată. Cu cât o baterie poate fi mai des încărcată sau descărcată cu atât este mai rezistentă la cicluri.

 

Depozitarea și întreținerea bateriei

 

Bateriile livrate încărcate cu electrolit se vor depozita în încăperi închise și uscate, cu ventilație corespunzătoare, cu temperaturi între 5 și 30°C și umiditate relativă mai mică de 80%, ferite de surse de căldură și radiații solare. După o perioadă maximă de depozitare sau neutilizare de 6 luni bateriile se vor reîncărca după metoda descrisă la capitolul "Regimul de reîncărcare". Depozitarea bateriilor la temperaturi peste 30°C reduce dramatic durata maxim admisă de depozitare fără reîncărcare. În acest caz se va controla lunar tensiunea la bornele bateriei, iar în cazul scăderii tensiunii sub 12.4V bateria se va reîncărca.

 

Regimul de reîncărcare a bateriei

 

Se supune procesului de reîncărcare pe redresor, orice baterie aflată într-una sau mai multe din urmatoarele situații:

 

Baterie descărcată accidental (sub 75%).

Baterie depozitată, la finalul fiecărui interval de stocare precizat în tabelul de la capitolul "Depozitare".

Baterie descărcată - reclamată ca defectă - înaintea prezentării la service pentru diagnosticare.

Procesul de reîncărcare poate fi executat, de regulă, cu ajutorul oricărui redresor comercial (și nu numai) de curent continuu care poate să asigure la ieșire următoarele: 13,5V ≤ U ieșire (V) ≤ 16,5V și un curent 4A ≤ I ieșire (A) ≤ 25A

În principiu, încărcarea pe redresor se face cu un curent a cărui valoare este de cca. (5÷10) % Cn (A), până când apar degajări uniforme de gaze în toate elementele bateriei, iar densitatea electrolitului se stabilizează în jurul valorii de 1,28±0,0 1 (g/cm³).

Spre finalul încărcării tensiunea la bornele bateriei atinge valorea de 15,80….16,50 [V] la temperatura de 25°C (atenție! în regim de funcționare redresor). Pe toată durata încărcării pe redresor, dopurile bateriei vor fi scoase. Este recomandată efectuarea reîncărcării de către ateliere specializate.

În tabelul de mai jos se prezintă informativ gradul de încărcare și tensiunea în gol a bateriei în raport cu densitatea electrolitului (25°C.)

 

 

RISC MAJOR

RISC

ALERTA

ADMIS

Grad de încărcare (%)

25

50

75

100

Tensiune în gol (V)

12

12,3

12,55

12,8

Densitate electrolit (g/cm³)

1,16

1,20

1,24

1,28

 

Atenție!

Bateriile vor fi transportate, depozitate și montate în poziție normală de utilizare, pentru a evita scurgerile de electrolit!

Este strict înterzisă prezența unor flăcări deschise sau producerea de scântei în preajma bateriei montate pe mașină sau supuse procesului de încărcare pe redresor. PERICOL DE EXPLOZIE !

 

Utilizarea sezoniera a bateriilor

 

·      Toamna: Înainte de perioada de repaus

Încărcați complet bateria, opriți toate echipamentele electrice și, dacă este posibil, deconectați bateria.

Depozitați-o într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați bateriile complet încărcate.

Bateriile încărcate complet pot fi depozitate și la temperaturi cu mult sub zero grade. Bateriile încărcate parțial pot îngheța la temperaturi ușor sub zero grade.

 

·      Iarna: Înainte de perioada de repaus

Verificați cu regularitate starea de încărcare/tensiunea.

Dacă tensiunea scade sub 12,4 V, reîncărcați bateria.

 

·      Primăvara/Vara: Înainte de perioada de repaus

Verificați cu regularitate starea de încărcare/tensiunea.

Dacă tensiunea scade sub 12,4 V, reîncărcați bateria.